pomoc psychologiczna i terapia w chorobie przewlekłej

Współczesna, nowoczesna medycyna pediatryczna zmierza do objęcia dziecka chorego i jego rodziny całościową, interdyscyplinarną (wielospecjalistyczną) opieką terapeutyczną. Holistyczne podejście do leczenia zakłada szeroko rozumianą pomoc dla chorego  i jego bliskich.

W Instytucie Diabetologii psycholog kliniczny jest członkiem zespołu leczącego. Na stałe współpracuje z  lekarzem, Pacjentem i jego Bliskimi, zarówno na etapie diagnozy jak i leczenia.

Pacjenta widzimy jako osobę w jego świecie przeżyć związanych z koniecznością uniesienia przewlekłej choroby, radzenia sobie z emocjami i budowania relacji z innymi.

Rozpoznanie choroby przewlekłej wiąże się zawsze z cierpieniem emocjonalnym Pacjenta i jego rodziny: lękiem, niepewnością, poczuciem winy, przygnębieniem, smutkiem, utratą bezpieczeństwa, poczuciem naznaczenia.

W Instytucie Diabetologii:

- pracujemy z dziećmi i młodzieżą chorymi na cukrzycę i innymi chorymi przewlekle (m.in. na astmę, AZS, nieswoiste zapalenie jelit), ich rodzinami i rodzeństwem.

- pracujemy z dziećmi i rodziną w chwili diagnozy choroby i zmiany związanej z chorowaniem

- pracujemy z młodymi dorosłymi i dorosłymi chorymi na cukrzycę i inne choroby przewlekłe

- towarzyszymy w unoszeniu choroby przewlekłej, adaptacji emocjonalnej i funkcjonalnej do zmiany jaką niesie choroba od momentu diagnozy.

 

kliniczna diagnoza i terapia w chorobach psychosomtycznych

O chorobie psychosomatycznej myślimy gdy w wyniku diagnozy okazuje się, że w patogenezie dolegliwości pacjenta decydujące znaczenie mają czynniki emocjonalne, psychologiczne.

Objawy psychosomatyczne (bóle głowy, bóle brzucha, moczenie nocne i zanieczyszczanie się, problemy ze snem, atopowe zapalenie skóry, napadowe gorączki, wymioty, zaburzenia jedzenia  i inne) często manifestują zablokowane lub nieuświadomione emocje, trudności w rozpoznawaniu, okazywaniu i mówieniu o uczuciach oraz wzajemnych relacjach. To grupa zaburzeń, która u dzieci występuje dość często i jest związana z długotrwałym utrzymywaniem się niektórych emocji.

Zaburzenia psychosomatyczne często wymagają długotrwałej pracy indywidualnej dziecka z psychologiem, który nauczy je rozpoznawania i rozumienia własnych emocji, zaproponuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W pokonywaniu dolegliwości psychosomatycznych proponuje się także terapię rodzinną. Terapię rodzinną traktujemy jako możliwość zmiany w stronę życzliwej uważności na siebie i wzajemnego respektowania siebie.

kliniczna diagnoza i terapia w innych problemach emocjonalnych

Zapraszamy osoby (dzieci z rodzicami oraz  dorosłych), które w codziennym funkcjonowaniu cierpią emocjonalnie przeżywając:

-Oobniżony nastrój, apatię, smutek, przygnębienie, zmęczenie,

- Napięcie, lęki, wycofanie z aktywności, poczucie „trudu istnienia”,

- Obniżone poczucie bezpieczeństwa, wartości siebie, kruchość emocjonalną,

- Problemy separacyjne, kłopoty w komunikacji z najbliższymi i w środowisku,

- Kłopoty w komunikacji i relacjach z rówieśnikami,

- Problemy w relacjach rodzinnych, niepokojące objawy i reakcje emocjonalne w kontaktach rodzinnych,

- Problemy związane z rozchwianiem emocjonalnym nastolatków,

- Lęki w sytuacjach społecznych,

- Inne objawy świadczące o utracie dobrostanu emocjonalnego.

Proponujemy metody diagnostyczne, które uzupełniają ocenę kliniczną o potencjalne skutki zachowań i zjawisk. Naszym celem jest aby oddziaływania terapeutyczne zmieniały to, co problemowe w funkcjonowaniu.

Traktujemy terapię indywidualną jako okazję do uczenia się bycia mądrym i skutecznym przyjacielem samego siebie i w kontaktach ze światem.

 

Wróć do Góry

Wróć do Góry

Wróć do Góry

505 795 484

Klauzula Informacyjna

RACŁAWICKA 129 LOK. 2U WARSZAWA

kontakt

 

ul. Racławicka 129 lok 2U

Warszawa 02-117

e-mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl

tel./fax: 22 616 44 74

tel. +48 505 795 484

 

godziny otwarcia

poniedziałek:

wtorek:

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 08:00-18:00

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 zamknięte

 zamknięte