Polityka Prywatności Instytut Diabetologii Sp. z o. o.

 Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Instytut Diabetologii Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Podstawy prawne przetwarzania danych pacjentów Instytutu Diabetologii to: umowa objęcia opieką medyczną, umowa na świadczenie usług niemedycznych, prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przepisy prawa. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych pacjentów Instytutu Diabetologii jest Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-117, ul. Racławicka 129 lok. 2U Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Instytut Diabetologii Sp. z o.o., ul. Racławicka 129 lok. 2U , 02-117 Warszawa przez e-mail: IOD@instytutdiabetologii.pl Dane osobowe Podane przez pacjentów Instytutu Diabetologii dane osobowe przetwarzane są w celu: objęcia opieką medyczną, dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pacjentom Instytutu Diabetologii przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjenci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali ich dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Instytutem Diabetologii lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Instytutu Diabetologii. Pacjentom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na stronie internetowej Instytutu Diabetologii, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Instytutu Diabetologii i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) Strona internetowa Instytutu Diabetologii może wykorzystywać mechanizm „cookies” („ciasteczka”), który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Udostępnianie danych podmiotom trzecim Instytut Diabetologii Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe pacjentów: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez samego pacjenta. Instytut Diabetologii Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

kontakt

 

ul. Racławicka 129 lok 2U

Warszawa 02-117

e-mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl

tel./fax: 22 616 44 74

tel. +48 505 795 484

 

godziny otwarcia

poniedziałek:

wtorek:

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 08:00-18:00

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 zamknięte

 zamknięte

 Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Instytut Diabetologii Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Podstawy prawne przetwarzania danych pacjentów Instytutu Diabetologii to: umowa objęcia opieką medyczną, umowa na świadczenie usług niemedycznych, prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przepisy prawa. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych pacjentów Instytutu Diabetologii jest Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-117, ul. Racławicka 129 lok. 2U Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Instytut Diabetologii Sp. z o.o., ul. Racławicka 129 lok. 2U , 02-117 Warszawa przez e-mail: IOD@instytutdiabetologii.pl Dane osobowe Podane przez pacjentów Instytutu Diabetologii dane osobowe przetwarzane są w celu: objęcia opieką medyczną, dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pacjentom Instytutu Diabetologii przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjenci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali ich dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Instytutem Diabetologii lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Instytutu Diabetologii. Pacjentom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na stronie internetowej Instytutu Diabetologii, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Instytutu Diabetologii i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) Strona internetowa Instytutu Diabetologii może wykorzystywać mechanizm „cookies” („ciasteczka”), który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Udostępnianie danych podmiotom trzecim Instytut Diabetologii Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe pacjentów: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez samego pacjenta. Instytut Diabetologii Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.
 Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Instytut Diabetologii Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Podstawy prawne przetwarzania danych pacjentów Instytutu Diabetologii to: umowa objęcia opieką medyczną, umowa na świadczenie usług niemedycznych, prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przepisy prawa. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych pacjentów Instytutu Diabetologii jest Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-117, ul. Racławicka 129 lok. 2U Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Instytut Diabetologii Sp. z o.o., ul. Racławicka 129 lok. 2U , 02-117 Warszawa przez e-mail: IOD@instytutdiabetologii.pl Dane osobowe Podane przez pacjentów Instytutu Diabetologii dane osobowe przetwarzane są w celu: objęcia opieką medyczną, dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pacjentom Instytutu Diabetologii przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjenci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali ich dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Instytutem Diabetologii lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Instytutu Diabetologii. Pacjentom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na stronie internetowej Instytutu Diabetologii, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Instytutu Diabetologii i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) Strona internetowa Instytutu Diabetologii może wykorzystywać mechanizm „cookies” („ciasteczka”), który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Udostępnianie danych podmiotom trzecim Instytut Diabetologii Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe pacjentów: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez samego pacjenta. Instytut Diabetologii Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.