Pomoc psychologiczna i terapia w chorobie przewlekłej

Współczesna, nowoczesna medycyna pediatryczna zmierza do objęcia dziecka chorego i jego rodziny całościową interdyscyplinarną opieką terapeutyczną. Holistyczne podejście do leczenia   zakłada szeroko rozumianą pomoc dla chorego  i jego bliskich.

Instytut Diabetologii chce stworzyć jak najlepsze, pełne możliwości pracy z pacjentem. Psycholog kliniczny jest członkiem zespołu leczącego. Na stałe współpracuje z  lekarzem, pacjentem i jego rodziną zarówno na etapie diagnozy jak i leczenia.

Chore dziecko widzimy jako osobę w jego świecie przeżyć związanych z koniecznością uniesienia przewlekłej choroby jak i problemów rozwojowych w poszukiwaniu własnej tożsamości, radzeniu sobie z emocjami i budowaniu relacji z innymi.

Rozpoznanie choroby przewlekłej wiąże się zawsze z cierpieniem emocjonalnym dziecka i jego rodziny: lękiem, niepewnością, poczuciem winy, przygnębieniem, smutkiem, utratą bezpieczeństwa, poczuciem naznaczenia.

W szczególności: