Kliniczna diagnoza i terapia w innych problemach emocjonalnych

Zapraszamy osoby (dzieci z rodzicami oraz  dorosłych), które w codziennym funkcjonowaniu cierpią emocjonalnie przeżywając:

Proponujemy metody diagnostyczne wzbogacające proces oceny klinicznej o wartości prognostyczne dla skutków zachowań i zjawisk, tak aby oddziaływania terapeutyczne modyfikowały to, co problemowe w funkcjonowaniu. Traktujemy terapię indywidualną jako okazję do uczenia się bycia mądrym i skutecznym przyjacielem samego siebie i kontaktach ze światem.