Psychologia kliniczna

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami:

Profesjonalna kliniczna pomoc psychologiczna to proces poznawania osób mających trudności w regulowaniu własnych stosunków z otoczeniem, to rozpoznawanie stanów emocjonalnych i ich znaczenia tak u dziecka jak i dorosłego. W terapii pomagamy w zrozumieniu zachowań i reakcji dziecka oraz własnych, towarzyszymy w dokonywaniu zmian jakie podejmuje rodzina. W pracy klinicznej i terapeutycznej łączymy przede wszystkim perspektywę systemowej teorii rodziny i teorie więzi w relacji rodzice-dziecko. Jesteśmy przekonani, że historia rodziny i dzieciństwo są najważniejszymi źródłami wyjaśniania i rozwiązywania trudności dorosłych, zwłaszcza w ich relacji z dziećmi i budowaniu jak najlepszej jej jakości.

Rodzice mają największą wiedzę o swoich dzieciach, często nie zdając sobie z tego sprawy. Staramy się pomagać im w odkrywaniu siły i umiejętności radzenia sobie z  kłopotami dziecka m.in. chorobą. Zapraszamy do stałej współpracy rodziców jako najważniejszych opiekunów swojego dziecka.

Jednocześnie pracujemy indywidualnie z dziećmi, nastolatkami, młodymi dorosłymi i dorosłymi towarzysząc Im w ich własnych poszukiwaniach. Pomoc psychologiczną i psychoterapię, służące radzeniu sobie z trudnościami oraz dokonywaniu zmian, łączymy z osobistym podejściem, empatią i etyką.