Pomoc osobom dorosłym z cukrzycą typu 2

Najczęściej cukrzyca typu 2 ma stabilny przebieg a leczenie lekami doustnymi przynosi oczekiwane rezultaty. Jednak bywają sytuacje, kiedy to należy dokonać zmian w dotychczasowym leczeniu wraz z oceną jego efektów. Niekiedy wskazane jest czasowe wprowadzenie insulinoterapii. Do takich sytuacji należy miedzy innymi zabieg chirurgiczny, dodatkowa choroba infekcyjna.  Każda interwencja chirurgiczna jest stresem i stanem dekompensacji, który może przyczynić się do gwałtownego pogorszenia kontroli glikemii u osób chorujących na cukrzycę. Niestabilna kondycja, w tym najczęściej stany przecukrzenia nie sprzyjają szybkiemu gojeniu się ran ani wychodzeniu do zdrowia po operacji.
Naszym celem jest udzielenie pomocy osobom z cukrzycą typu 2 w okresie destabilizacji, pogorszenia kontroli metabolicznej, trudności w utrzymani należytej masy ciała.