Opieka nad pacjentem w okresie przejścia z poradni pediatrycznej do internistycznej

Przejście z opiekuńczej poradni diabetologicznej dla dzieci do poradni dla dorosłych prawie zawsze  powoduje duży stres, poczucie braku zrozumienia i trudności w przyjęciu stawianych wymagań przez lekarza internistę. Są to najczęstsze przyczyny zaniechania stałej kontroli w poradni diabetologicznej.

Naszym celem jest rozpoznanie potrzeb osoby wchodzącej w życie dorosłe z cukrzycą, tak aby wypracowała w sobie umiejętność dbania o swoje zdrowie i odpowiedzialność za siebie w chorobie, co zapewni dobrą jakość życia z chorobą i pomimo choroby.