Maria Wierzchowska / SPAECJALISTA PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Prace w diabetologii rozpoczęła w Poradni  Diabetologicznej w dziecięcym szpitalu klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie pod okiem dr Alicji Symonides-Ławeckiej, systematycznie podnosząc kwalifikacje w dziedzinie diabetologii i współpracy z rodzinami dzieci przewlekle chorych na cukrzycę. Od 2000 r. prowadzi szkolenia dla pacjentów i ich rodzin w obsłudze i leczeniu ciągłym podskórnym wlewie insuliny (pompa insulinowa) we współpracy z  prof. dr hab. Ewą Pańkowską.

Od początku swojej  pracy zawodowej związana jest z dziećmi i młodzieżą, także młodymi dorosłymi chorymi na cukrzycę i ich rodzinami oraz kobietami z cukrzycą ciążową.