prof. dr hab. Ewa Pańkowska / DIABETOLOG

Konsultant w diabetologii i pediatrii, wieloletni wykładowca i nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Twórca szkoły leczenia pompą insulinową w Polsce.

Na co dzień, swojej pracy zawodowej zajmuje się dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1, kieruje się potrzebą rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby chorej i dostosowania do niej leczenia. Od lat pracuje nad łączeniem nowych technologii z procesami terapeutycznymi z zachowaniem, mimo choroby komfortu życia. Była inicjatorem Ogólnopolskiego Programu Leczenia Pompami Dzieci w wieku przedszkolnym.

Równolegle zajmuje się badaniami naukowymi, opracowała nowe podejście do insulinoterapii znane jako Warszawska Szkoła Leczenia Pompą insulinową. Realizuje także programy zdrowia publicznego w tym międzynarodowy program SWEET - Centrum Referencji w Opiece nad Dzieckiem z Cukrzycą.

Na forum międzynarodowym aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych, często występuje jako ekspert  i wykładowca w dziedzinie insulinoterapii. Jest członkiem komitetu naukowego  międzynarodowej organizacji pediatrów diabetologów  ISPAD.

Autor  licznych artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych i publikacji popularyzujących wiedzę.