Nauka i edukacja

Dzięki nauce, badaniom klinicznym, badaniom podstawowym prowadzonym na całym świecie możemy obiektywnie  i bezstronnie poznać przyczyny wielu chorób, skuteczne metody ich leczenia, określić efekty prowadzonej terapii, działania leku, nowej insuliny. Można także poznać, jak  poszczególne czynniki wpływają na stan zdrowia, jakie są czynniki ryzyka powikłań.

Dlatego chcielibyśmy udostępnić najnowsze doniesienia naukowe, dorobek naukowy osób kierujących Instytutem Diabetologii oraz rekomendować literaturę z zakresu diabetologii i psychologii klinicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Instytut Diabetologii uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych, z wykorzystaniem najnowszych metod leczenia różnych rodzajów cukrzycy.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby w wieku 18 – 75 lat, leczone metodą wielokrotnych wstrzyknięć. Badanie dotyczy insuliny ludzkiej wstrzykiwanej do posiłków.


Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.
Tel.  22 616 4474  lub  505 795 484 

Więcej o badaniu

 

 

Edukacja

Edukacja w cukrzycy jest integralną częścią procesu leczenia, obecnie nazywana treningiem do życia w chorobie. Zawiera w sobie elementy wiedzy, treningu w zdobywaniu umiejętności potrzebnych w codziennym życiu w chorobie. Prowadzona indywidulanie lub w grupach rówieśniczych, kierowana do osób z nowo rozpoznaną cukrzycą jak i już chorujących, rodziców, dzieci osób dorosłych. Jest stale aktualizowana w świetle najnowszej wiedzy i badań naukowych.

Od wielu lat w zespole specjalistów (lekarzy diabetologów, psychologów, pielęgniarek i dietetyków), skupionych dzisiaj  w Instytucie Diabetologii, rodził się pomysł spotkań grupowych/warsztatów dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin. Cykl realizowany w tym roku zatytułowaliśmy „Porozmawiajmy o cukrzycy”.
Poprzez wsparcie i edukację chcemy towarzyszyć pacjentom w przygotowaniu się do samodzielnego życia, tak aby niwelować obciążenia związane z chorowaniem. Staramy się pomagać w nabywaniu umiejętności wynikających z cukrzycy, zadbania o dobrą jakość życia z chorobą i pomimo tej cho-roby. Szczególnie ważna jest  dla nas współpraca z pacjentem i jego rodziną, pomoc w rozpoznawaniu  potrzeb, ograniczeń, zasobów i potencjału za-równo chorego jak i jego bliskich.   Spotkania dedykowane były do określonych grup osób o podobnych problemach, determinowanych wiekiem, mo-mentem w życiu, etapem chorowania lub  rolą pełnioną w rodzinie.  Dzięki temu miały miejsce warsztaty dla rodziców nastolatków i samych nastolat-ków oraz  oddzielnie dla rodziców  małych dzieci w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pacjenci, którzy także  budzą naszą troskę to młodzi dorośli, którzy konfrontują się z wyzwaniem  podjęcia samodzielności i wzięcia za siebie odpowiedzialności w życiu z chorobą przewlekłą, często samotnego pokonywania trudu dojrzewania do dorosłości.  Spotkania odbyły się dzięki zaangażowaniu firm Roche, MedtronicNovo Nordisk

W warsztatach wzięło udział ponad 250 osób: rodzice dzieci chorych na cukrzycę,młodzież, osoby dorosłe z cukrzycą typu 1 oraz pojedyncze osoby z cukrzycą typu 2. Każde ze spotkań poddane było ewaluacji.

 

Szkoła Edukacji Diabetologicznej

Informacje szczegółowe: