Podstawa prawna: Art. 13 RODO.

Treść klauzuli informacyjnej

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Instytut  Diabetologii z siedzibą przy ul. Racławickiej 129 lok 2U, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000467973, NIP: 952-212-53-08, REGON: 146774961

 

Ponadto, informujemy, że:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Nikandra Marta Puchalska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem e-mail: iod@instytutdiabetologii.pl, tel. 505 795 484.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, będą przetwarzane przez Instytut Diabetologii z siedzibą przy ul. Żegańskiej 46A  w Warszawie (kod pocztowy: 04-736), w celu świadczenia usług medycznych oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe a w szczególności dane osobowe dziecka, będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z  przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu świadczenia usług medycznych.

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

kontakt

 

ul. Racławicka 129 lok 2U

Warszawa 02-117

e-mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl

tel./fax: 22 616 44 74

tel. +48 505 795 484

 

godziny otwarcia

poniedziałek:

wtorek:

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 08:00-18:00

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 zamknięte

 zamknięte